Fågelmara Missionskyrka

Gudstjänster

Varje vecka, oftast söndagen, inbjuder Fågelmara Missionskyrka till gudstjänst. Det är samlingar där alla är välkomna och där vi gemen-samt söker andlig näring, tröst och kraft. Vi ber, sjunger och tar del av undervisning med bibeln som grund.


Hemgrupper

I hemgrupperna möts vi kontinuerligt hemma hos varandra för att samta om tron och livet, be, läsa bibeln och fika. Hemgruppen blir ofta en plats som hjälper oss att förankra tron i vardagen. Hemgrupperna är öppna för alla som önskar fördjupa sig i tron på

Kristus. Du behöver inte vara med i någon församling eller kyrka - här finns plats för dig också. Om du önskar vara med i en hemgrupp eller har frågor är du välkommen att kontakta MartinGustavsson tel. 070-6839682.


Trekaffe

Trekaffe eller Dagledigträffen som den också kan kallas är en samling 1 gång i månaden som alternerar mellan Fågelmara Missionskyrka och Kristianopels Församlingshem. Daglediga och pensionärer träffas för att ta del av varierande program bestående av sång och musik. Efteråt är det samling i träffpunkten där vi fikar och har en stunds trevlig samvaro tillsammans.


SJ (SyJuntan)

SJ är förkortningen till Syjunta och en samling för oss som tycker det är kul att bara träffas. Man tar själv med sig det man vill pyssla med och det behöver inte alls ha med syning eller virkning att göra. Vid frågor kontakta…Birgitta Johansson 070-6602585.


Tonår

Är du tonåring? Några fredagar framöver planeras tonårsträffar i kyrkan. Kontakta Henrik Einarsson för mer info. 070-5453796.


Scouterna

Scouterna träffas varje måndag kl. 18.15-19.30 och hittar på kul saker både ute och inne. Har du några frågor så kan du kontakta Birgitta Johansson 070-6602585, Malin Bertilsson 070-8453382 eller eller Anders Olausson 070-8650689.


Söndagsskola

Vi välkomnar alla barn till vår nystartade söndagsskola som planeras hållas under hösten! Se tider i programmet eller kontakta Fredrik Bodesund för mer information, tel. 072-2278040


Barnkören

Alla sångsugna barn är välkomna till barnkören varje måndag kl. 17.30-18.15. Kontakta Kerstin Fredh eller Marie Thörevik.


VÄLKOMMEN!