Fågelmara Missionskyrka

Fågelmara Missionsförsamling


Bofinksv. 9, Box 101

373 05 Fågelmara


info@fagelmaramissionskyrka.se

www.fagelmaramissionskyrka.se


Församlingens Plusgiro: 87 64 33-4

SMU:s Plusgiro: 83 47 88-24

Församlingens Swish: 1233375763

Bokbordets Swish: 070-7740220 (Birger)


Tillförordnad Föreståndare:

Martin Gustavsson, 0706-83 96 82


Ordförande: Mats Fredh, 0735-11 07 35

Olsängsgården


Olsäng

370 45 Fågelmara


Telefon: 0455-36 80 09


olsangsgarden@telia.com

www.olsangsgarden.se


Bokning:
Håkan Berg 0703-65 23 27
Ann-Helen 0708-66 52 32


Plusgiro: 16 23 27-1