Fågelmara Missionskyrka


Aktuellt Programblad!

Program för September-DecemberFörutom gudstjänster och andra

verksamheter som vi har varje

vecka i kyrkan finns det mycket

annat som händer.


Ta del av vårt program här!

Fågelmara

Missionskyrka


info@fagelmaramissionskyrka.se

www.fagelmaramissionskyrka.se


Tillförordnad föreståndare:

Martin Gustavsson, 0706-83 96 82


Ordförande:

Mats Fredh, 0735-11 07 35


Olsängsgården


www.olsangsgarden.se